Välkommen till SB Grävtjänst AB

Vi är ett västsvenskt entreprenadföretag hemmahörande på Tjörn som utför alla typer av markarbeten med miljögodkända maskiner. Vår specialitet är anläggning av husgrunder, avloppsanläggningar och husdränering, vilket vi har stor kunskap o erfarenhet om – vi löser även svårtillgängliga och besvärliga projekt.

Vi säljer i stort sett alla produkter inom mark och VA. Rör, grus, jord, makadam etc.

Både företag kommun & privatpersoner

Vi arbetar med såväl små som stora uppdrag åt både företag, kommun och privatpersoner. Vårt verksamhetsområde är i första hand Tjörn, Orust och Stenungsund.

Vi är sedan många år auktoriserade entreprenörer av Conclean/Graf, Fann VA-teknik och av Baga/Kingspan.

Kontakta oss för mer information

Har du frågor angående vår verksamhet eller har du något ärende du tror vi kan hjälpa dig med?

Kontakta oss genom att klicka här

Glöm inte kabelanvisning vid alla former av grävning.

Regnvattenåtervinning klicka här