Välkommen till SB Grävtjänst AB

Vi är ett västsvenskt entreprenadföretag hemmahörande på Tjörn som utför alla typer av markarbeten med miljögodkända maskiner. Vår specialitet är anläggning av husgrunder, avloppsanläggningar och husdränering, vilket vi har stor kunskap o erfarenhet om – vi löser även svårtillgängliga och besvärliga projekt.

Vi säljer i stort sett alla produkter inom mark och VA. Rör, grus, jord, makadam etc.

Både företag kommun & privatpersoner

Vi arbetar med såväl små som stora uppdrag åt både företag, kommun och privatpersoner. Vårt verksamhetsområde är i första hand Tjörn, Orust och Stenungsund.

Vi är auktoriserade entreprenörer av Conclean Graf, Fann VA-teknik och av Baga. Vi utför även service.

Flockningsmedel till Bagas reningsverk finns att hämta på Häggvallstappen mitt på Tjörn.

Kontakta oss för mer information

Har du frågor angående vår verksamhet eller har du något ärende du tror vi kan hjälpa dig med?

Kontakta oss genom att klicka här

Glöm inte kabelanvisning vid alla former av grävning.

Regnvattenåtervinning klicka här