Husgrunder

Vi åtar oss schaktning i alla former, för husgrunder och andra typer av byggnationer. Det kan vara iordningställande av kuperad tomt eller bara schaktning för att lägga ut makadam inför gjutningsarbeten m.m.

Vi har nära kontakt med mur o betongarbetsföretag och kan åta oss totalentreprenader.