Länkar

Miljö och byggnadsnämnden i Orust kommun har antagit en policy för enskilda avloppsanläggningar. I princip råder en hög skyddsnivå över hela kommunen för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar och naturen mot övergödning

Avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information. Avloppsguiden.se finansieras av de kommuner som går in som medlemmar.

Baga är ledande på utveckla och producera reningsverk.

Conclean erbjuder ett unikt sortiment inom enskilt avlopp, med allt från slutna tankar och infiltrationspaket till kompletta minireningsverk. För gräventreprenören har vi även markavloppsrör, PEM-slang, kabelskydd och allt annat som krävs för att installera enskilt avlopp. Produkterna finns på lager för direktleverans till entreprenörer och arbetsplatser i hela Sverige.

Vi har kompletta lösningar för ett hushåll men även för större anläggningar. Här hittar du en guide som hjälper dig med val av anläggning samt listar det du behöver veta för att komma

Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör det själv).

Vår affärsidé är att på ett ekonomiskt, enkelt och funktionellt sätt isolera, fuktskydda och dränera med en enda produkt Pordrän. Pordrän är orginalet och har funnits länge på marknaden.

Sveriges elnätbolag – TeliaSonera – Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.

Aqua-Line Pipe Systems AB erbjuder svensk industri, entreprenad och kommun bästa möjliga utbud av rörsystem i plast för säker transport av vatten, avlopp och kemikalier.