VA-anläggningar

Det finns många olika typer av anläggningar som passar enskilda hushåll. Vilken som är lämpligast beror främst på hur markförhållandena där anläggningen ska placeras ser ut.

Infiltrationsanläggningar och markbäddar ska alltid kombineras med en slamavskiljare. Observera att en slamavskiljare i sig inte utgör en tillräcklig rening av avloppsvatten. För spillvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt krävs en slamavskiljare med en våtvolym på minst två m3 plus ytterligare rening med t.ex. någon form av bädd eller reningsverk.

Miljö och byggnadsnämnderna i Orust och Tjörns kommun har antagit en policy för enskilda avloppsanläggningar. Det råder en HÖG skyddsnivå över hela kommunerna för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar och naturen mot övergödning

Klicka på länken ovan för att ta del av naturvårdsverkets lagar och regler som gäller för enskilda avlopp.

På Avloppsguiden.se hittar du all information om Enskilda avlopp samlat på ett ställe.

Avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information. Avloppsguiden.se finansieras av de kommuner som går in som medlemmar.

SB Grävtjänst AB finns med på avloppssguiden.

Ni kan tryggt vända er till oss. Vi hjälper er hela vägen: Från ansökan till färdig anläggning

För att ta reda på vilken typ av VA-anläggning som passar just dig bäst kan man behöva göra en markbeskaffenhetsundersökning för att välja bästa lösning, detta hjälper vi dig gärna med.

Allt vanligare här på västkusten och i hela landet för övrigt, är användning av FANN VA-tekniks välkända produkt IN-DRÄN och Baga Water Technologys reningsverk, men vi arbetar med och säljer de flesta fabrikat på marknaden. Klicka gärna på länkarna nedanför för mer information om olika typer avloppsanläggningar.

Vi har kompletta lösningar för ett hushåll men även för större anläggningar. Här hittar du en guide som hjälper dig med val av passande anläggning.

SB Grävtjänst AB är auktoriserade anläggare av Fann VA Tekniks produkter och har mycket god kunskap och erfarenhet av dessa och hjälper till med ansökning till kommun, dimensionering, installation ochallt övrigt.

ROT avdraget -passa på!

Läs mer: www.rotavdrag.se

Kontakta oss för offert

Kontakta oss gärna för prisinformation och offert.

SB Grävtjänst AB är auktoriserad In-drän anläggare.

Miljö och byggnadsnämnden i Orust kommun har antagit en policy för enskilda avloppsanläggningar. I princip råder en hög skyddsnivå över hela kommunen för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar och naturen mot övergödning produkter. Du kan tryggt vända dig till oss om du vill ha hjälp med ansökan till kommun, dimensionering, installation och vi kommer regelbundet sköta tillsyn och ev underhåll för problemfri drift under många år framöver.