Infiltration och biomuduler (IN-DRÄN)

Infiltrationsanläggningar är den vanligaste typen av anläggning och den som rekommenderas i första hand.

I en infiltrationsanläggning infiltreras avloppsvattnet i marken och renas från bakterier och näringsämnen genom naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Marken måste vara av ett visst slag för att infiltration skall vara möjlig.

Ibland finns inte ett tillräcklig mäktigt lager av infiltrerbart material, då måste extra sand tillföras. Detsamma gäller om det material som finns på platsen är antingen för tätt eller för genomsläppligt. Ibland är det inte möjligt att lägga konventionell infiltration, då finns lösningen med biomoduler( IN-DRÄN).

En modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan vecken finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken.

Mer information

Läs mer om biomoduler(IN-DRÄN) här

Modulen