Markbädd

Markbädd används då marken är för tät för att kunna anlägga en infiltrationsanläggning. Avloppsvattnet filtreras via ett anlagt sandfilter på ca:20 m2/hushåll. Sandfiltret grävs ned i ett schakt på ca 2 m, eller ca 1 m i de nu mera vanligaste kompakta bäddarna med moduler (tex In-drän)

Före markbädden ska avloppsvattnet ha passerat en slamavskiljare där de fasta föroreningarna avlägsnas.

Efter slamavskiljaren fördelas vattnet till infiltrationsledningarna via en fördelningsbrunn. Vattnet passerar ner genom den anlagda markbädden och renas innan det samlas upp i en samlingsbrunn. Vattnet leds sedan vidare för infiltration eller utsläpp i dike, sjö eller annat vattendrag.

Det finns många olika fabrikat och färdiga paket med dessa produkter. Det finns även färdiga markbäddar ”på burk” som tar väldigt liten yta i anspråk. Vi hjälper gärna till med att reda ut begreppen och vad som passar just dig! Det går alldeles utmärkt att göra en lågbyggd markbädd med hjälp av IN-DRÄN.

Här syns en prefabricerad markbädd som klarar hög skyddsnivå.