Reningsverk

Minireningsverk kallas även paketreningsverk. Beroende av fabrikat sker reningen genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vissa fabrikat kräver elförsörjning och/eller tillsats av kemikalier. Reningsverken kräver alltid regelbunden skötsel och tillsyn, bland annat måste anläggningen minst en gång per år kontrolleras av personal från tillverkaren.

SB Grävtjänst AB har valt att samarbeta med Baga AB, Conclean AB och Graf och vi servar och tillhandahåller flockningsmedel för deras anläggningar i regionen. ring gärna för mer info.

Den teknik som används liknar den man använder i kommunala reningsverk. Man har dock anpassat tekniken och uteslutit en del steg. I princip består reningen av ett s.k. biosteg ofta kombinerat med ett kemiskt fällningssteg. Idag finns reningsverk med prisnivåer jämförliga med övriga reningsmetoder. De tar oftast liten plats i anspråk. I vissa fall krävs inbyggnad.

Vi hjälper Er gärna med information, och att ta fram offerter på olika reningsverk eller totalentreprenad på färdigmonterad anläggning.

Frågor & funderingar

Klicka här för att kontakta oss

SB Grävtjänst AB är auktoriserad anläggare och servicetekniker av Bagas produkter.

Vi har flockningsmedel till Bagas reningsverk på lager, finns att hämta på Häggvallstappen mitt på Tjörn.

Baga, Conclean och Graf är marknadsledande på att utveckla och producera reningsverk.

Läs mer: