Reningsverk

Minireningsverk kallas även paketreningsverk. Beroende av fabrikat sker reningen genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Vissa fabrikat kräver elförsörjning och/eller tillsats av kemikalier. Reningsverken kräver alltid regelbunden skötsel och tillsyn, bland annat måste anläggningen minst en gång per år kontrolleras av personal från tillverkaren.

SB Grävtjänst AB har valt att samarbeta Conclean AB och vi servar och tillhandahåller flockningsmedel för deras anläggningar i regionen. ring gärna för mer info.

Länk till Conclean: klicka här

Den teknik som används liknar den man använder i kommunala reningsverk. Man har dock anpassat tekniken och uteslutit en del steg. I princip består reningen av ett s.k. biosteg ofta kombinerat med ett kemiskt fällningssteg. Idag finns reningsverk med prisnivåer jämförliga med övriga reningsmetoder. De tar oftast liten plats i anspråk. I vissa fall krävs inbyggnad.

Vi hjälper Er gärna med information, och att ta fram offerter på olika reningsverk eller totalentreprenad på färdigmonterad anläggning.

Frågor & funderingar

Klicka här för att kontakta oss

SB Grävtjänst AB är auktoriserad anläggare av de flesta fabrikat på marknaden men vi föredrar reningsverk från Conclean AB

Conclean är marknadsledande på att utveckla och producera reningsverk.

Läs mer: