Så funkar IN-DRÄN

Infiltration och markbädd med
IN-DRÄN™

Vi erbjuder systemlösningar från helhetskoncept till enbart leverans av varor.

I helhetskonceptet tar vi ansvar för allt ifrån placering, jordprov och ansökan till färdiginstallerat fungerande system.

Avloppsrening med IN-DRÄN är naturens egen reningsmetod på ett vetenskapligt sätt.

Dessa produkter kommer från FANN VA-teknik som tillverkar tankar, brunnar och slamavskiljare av hög kvalitet. Produkterna är prisvärda, lätta, hållfasta, åldersbeständiga och återvinningsbara. De är också lätta att transportera, hantera och installera.

Med IN-DRÄN ersätts det traditionella spridningslagret bestående av tvättad sten av speciella IN-DRÄN-moduler. IN-DRÄN ger en yta för avloppsvattnet att renas på som är cirka 10 gånger större än i traditionella spridningslager. Modulernas konstruktion är sådan att en jämn fördelning av avloppsvattnet kan garanteras samtidigt som syrebrist och igensättning undviks. Eftersom anläggningen nästan alltid görs i en sträng behövs heller ingen fördelningsbrunn utan bara spridarrör.

Infiltrationsbäddens bredd varierar efter markens genomsläppsförmåga. Genomsläpplig mark såsom grus och sand kräver liten yta, medan täta jordar t.ex. lera, kräver stor yta samt speciell utformning.

En traditionell infiltrationsanläggning är mycket känslig för markens genomsläpplighet som påverkar reningen och spridningen av avloppsvattnet över infiltrationsytan.

Mer information

För mer information se www.fann.se

IN-DRÄN är ett av FANN VA-teknik registrerat varumärke.